GÖRNÜŞ

Kompaniýa hakda

“Saida Glass” siziň “dizaýn-bazara” zerurlyklaryňyzy doly kabul edýär we dürli aýna bejergisinden ýasalan aýnadan aýratyn görnüşe çenli ajaýyp aýna çuňňur gaýtadan işlemek hyzmatlaryny hödürleýär.Önümleriňizi bazaryň üsti bilen has ýokary derejä çykarmak üçin ygtybarly hil dolandyryş ulgamy (QMS) we çalt sesli satuw inereneri.Tanymal aýna üpjün ediji hökmünde ELO, CAT, Holitech we beýleki kompaniýalar ýaly köp sanly kärhana bilen işleýäris.Hyzmatdaşlyk etmek üçin önümiň giň gerimi:

Cover Gapak aýnasyny görkeziň
● Ekranyň gorag aýnasy
Household Öý enjamlary üçin gyzgyn aýna
● Akylly sensor çyrasy
● LED yşyklandyryjy aýna paneli

 • HeNan Saida aýna zawody
 • biz hakda
 • biz hakda

habarlar

Aýna ýüpek ekranly çap

Aýna ýüpek ekrany çap etmek Aýna ýüpek ekrany çap etmek, aýna gaýtadan işlemek, aýnada zerur nagşy çap etmek üçin el bilen ýüpek ekranly we maşyn ýüpek ekranly çap bar.Gaýtadan işlemek ädimleri 1. Aýna nagşynyň çeşmesi bolan syýa taýýarlaň.2. lightagtylyga duýgur e ...

Aýna ýüpek ekranly çap

Aýna ýüpek ekrany çap etmek Aýna ýüpek ekrany çap etmek, aýna gaýtadan işlemek, aýnada zerur nagşy çap etmek üçin el bilen ýüpek ekranly we maşyn ýüpek ekranly çap bar.Gaýtadan işlemek ädimleri 1. Aýna nagşynyň çeşmesi bolan syýa taýýarlaň.2. lightagtylyga duýgur e ...
has köp >>

Anti-reflektor aýna

Anti-reflektor aýna näme?Optiki örtük gyzgyn aýnanyň bir ýa-da iki tarapyna ulanylandan soň, şöhlelenme peselýär we geçiriş ýokarlanýar.Görkeziş 8% -den 1% -e ýa-da ondanam peseldilip bilner, geçiriş 89% -den 98% -e ýa-da ondanam köpeldilip bilner.Increokarlandyrmak bilen ...
has köp >>

Glalpyldawuk aýna

Glalpyldawuk aýna näme?Aýna ýüzüniň bir gapdalynda ýa-da iki gapdalynda ýörite bejergiden soň, köp burçly diffuz şöhlelendiriş effekti bolup biler, hadysanyň ýagtylygynyň şöhlelenmesini 8% -den 1% -e çenli azaldyp, ýalpyldawuk problemalary aradan aýyrar we görüş rahatlygyny ýokarlandyrar.Tehnony gaýtadan işlemek ...
has köp >>

IşewürlikHyzmatdaşlar

 • Huawei-logo-120x120
 • 合力 x 120x120
 • Tefal-logo 120X120
 • kohler_ 120x120
 • Leica_Geosystems logo-120X120
 • 联 创 OG LOGO 120x120
 • elo-logo-120X120
 • Pişik-logo-120x120

Habaryňyzy bize iberiň:

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!