O Argyfwng Ynni Ewrop Gweler Statws y Gwneuthurwr Gwydr

Mae’n ymddangos bod argyfwng ynni Ewrop wedi gwrthdroi gyda’r newyddion am “brisiau nwy negyddol”, fodd bynnag, nid yw’r diwydiant gweithgynhyrchu Ewropeaidd yn optimistaidd.

Mae normaleiddio'r gwrthdaro Rwsia-Wcráin wedi gwneud yr ynni rhad Rwsiaidd gwreiddiol yn gyfan gwbl i ffwrdd o'r diwydiant gweithgynhyrchu Ewropeaidd, pan fydd diwydiannau eraill yn brysur yn symud i ffwrdd i'r Dwyrain, mae'r diwydiant gwydr Ewropeaidd datblygedig gwreiddiol mewn cyfyng-gyngor dyfnach oherwydd bod cynhyrchu ffwrneisi angen gweithio 24 awr y dydd: gwydr, er ei fod yn hollbresennol, ond nid yw'r diwydiant gwydr yn ddiwydiant anghenraid, ac nid mewn llawer o wledydd Ewropeaidd ar y rhestr flaenoriaeth o ddiogelwch ynni Mae'r diwydiant gwydr, er ei fod yn hollbresennol, nid yw'n ddiwydiant hanfodol ac mae'n nid ar restr blaenoriaethau ynni llawer o wledydd Ewropeaidd, felly gall fod yn fater o amser cyn iddo ddod i ben;nid yw'n hawdd i gwmnïau gwydr adleoli eu gallu cynhyrchu, ond nid yw'n anodd ail-greu llinell oroesi, ond mae'n anodd cludo cynhyrchion gwydr hynaws dros bellteroedd hir, sy'n golygu cynnydd sylweddol mewn costau.…… Mae gwneuthurwyr gwydr hynaf Ewrop a chadarnleoedd traddodiadol y diwydiant gwydr i gyd yn newyddion am doriadau cynhyrchu.

Diwydiant gwydr Ewropeaidd yn wyneb yr argyfwng ynni, mae'r sefyllfa'n ymddangos yn beryglus, mewn gwirionedd, nid i'r pwynt o anaf, i gyd oherwydd y gystadleuaeth yn y diwydiant gwydr, yn gynnar o ddeunyddiau crai, prosesau, costau i'r elfennau o technoleg.Technoleg sy'n esblygu'n gyson i wneud yr hen ddeunydd gwydr yn fwy amlbwrpas, mae arloesedd technegol y diwydiant gwydr yn pennu cyfeiriad a chyfradd datblygu llawer o ddiwydiannau.Yn hyn o beth, mae gan Ewrop brofiad dwfn.

Mae gan wydr wead arbennig a phlastigrwydd diddiwedd, bydd ychwanegu gwahanol elfennau, a wneir ar wahanol dymereddau, yn gwneud priodweddau'r gwydr yn newid yn barhaus, tryloywder, gwydnwch, sefydlogrwydd, caledwch, hyblygrwydd, trwch …… cynnwys technoleg gweithgynhyrchu gwydr yw bwyta trwy ddealltwriaeth o wyddoniaeth sylfaenol ac ar ôl profion cyfrannol di-rif.Dim ond wedyn y gallwn geisio'n barhaus i ddadansoddi a datblygu cydrannau gwydr newydd a datblygu cynhyrchion addas.

O'r adeiladu traddodiadol, cludiant, amaethyddiaeth, cartref, modurol, i arddangos gwybodaeth electronig, offer deallus, diwydiant ynni newydd, deunyddiau newydd ffotodrydanol, ac ati, mae cymhwyso gwydr yn dod yn fwy a mwy helaeth, ac mae graddfa'r diwydiant yn yn codi o flwyddyn i flwyddyn.I'r segment gwydr electronig, bydd y swbstrad gwydr cynyddol denau unwaith y bydd y newid, yn sbarduno cannoedd o biliynau o ddiwydiannau cysylltiedig ym maes cythrwfl gwerth allbwn.

Mae maes gwydr hefyd yn bodoli yn y ffenomen "gwddf", yr Unol Daleithiau Corning sydd â'r nifer fwyaf o batentau yn y maes hwn, mae'n rhaid i nifer fawr o frandiau ffôn symudol prif ffrwd ddibynnu ar Corning i ddarparu sgrin ffôn symudol sy'n gwrthsefyll crafu, sy'n atal gollwng, y Roedd “Gorilla Glass” enwog unwaith yn ysgubo'r diwydiant byd-eang.Mae Huawei hefyd yn natblygiad annibynnol technoleg gwydr sgrin uchel i gael gwared ar y cyfyngiad hwn.

Mae cyfradd twf blynyddol cyfartalog y farchnad gwydr smart byd-eang yn fwy na 10%, yn ras technoleg y diwydiant gwydr, arbed ynni, uwch-denau yw'r safon, i dechnoleg gwybodaeth, ar gyfer gwahanol senarios cymhwyso i ddatblygu gwahanol "dechnoleg ddu" o gwydr arbennig i ymdopi'n well â chystadleuaeth yn y dyfodol.

gwydr gwrth-lacharedd ysgythru

Mae Saida Glass wedi bod yn canolbwyntio ar brosesu dwfn gorchudd gwydr ers degawdau, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uwch i gwsmeriaid.Unrhyw ymholiadau, yn rhyddanfon e-bosta ffoniwch ni.


Amser postio: Nov-01-2022

Anfonwch eich neges atom:

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!